Đang xử lý dữ liệu...

BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Giới thiệu English Champion

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÒNG 3 - ENGLISH CHAMPION 2017

Ban tổ chức xin thông báo cấu trức đề thi vòng 3 - English Champion 2017 ...

Cấu trúc đề thi Vòng 2 - English Champion

Ban tổ chức xin thông báo cấu trúc đề thi Vòng 2, quý vị phụ huynh và học sinh ...

QUY CHẾ THI ENGLISH CHAMPION 2017 - VÒNG 1, 2

Ban tổ chức xin thông báo quy chế thi English Champion 2017 ...

Quy trình phúc khảo

Để phúc khảo lại kết quả vòng 1,2 cuộc thi English Champion 2017, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: ...

Cách thức đăng ký

Để đăng ký tham gia cuộc thi English Champion 2017, các quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh xin vui lòng làm theo hướng dẫn ...

Giới thiệu về cuộc thi English Champion 2017

English Champion 2017 tiếp tục được Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp tổ chức, với sự cố vấn chuyên môn của Ismart Education, đại diện ...

cached to /var/www/vlms/cache/static/45.117.83.87/http/vn/ve/development.ec/pc/about.html.full