Đang xử lý dữ liệu...

BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

MATH
TOP 1 Nguyễn Mạnh Hùng
TOP 2 Lư Gia Điền
TOP 3 Nguyễn Trương Mạnh Quân
TOP 3 Bùi Hoàng Hải
TOP 4 Hoàng Gia Huy
TOP 5 Nguyễn Ngọc Minh Phương
TOP 6 Đỗ Bảo Anh Thư
TOP 7 Trương Diệu Anh
TOP 8 Nguyễn Mạnh Hùng
TOP 9 Huỳnh Lê Mỹ Linh
SCIENCE
TOP 1 Lư Gia Điền
TOP 2 Trịnh Lê Như Khánh
TOP 3 Nguyen Luong Thai Duy
TOP 3 Nguyễn Trương Mạnh Quân
TOP 4 Nguyễn Đức Nhuận Phát
TOP 5 Nguyen Luong Thai Duy
TOP 6 Nguyễn Đức Nhuận Phát
TOP 7 Nguyen Luong Thai Duy
TOP 8 Nguyễn Xuân Phương
TOP 9 Lê Quý Đức
LITERATURE
TOP 1 Ngô Chí Kiên
TOP 2 Nguyễn Trương Mạnh Quân
TOP 3 Nguyễn Ngọc Minh Phương
TOP 4 Lê Xuân Hải
TOP 5 Trịnh Hồng Minh Phương
TOP 6 Huỳnh Thị Minh Thư
TOP 7 Đặng Tân Khoa
TOP 8 Võ Ngọc Khánh Vy
TOP 9 Lê Hoàng Khánh Uyên
TOP 10 Dương Đăng Khoa
HISTORY
TOP 1 Đoàn Phương Minh
TOP 2 Vũ Ngọc Linh
TOP 3 Đỗ Nguyên Giác
TOP 4 Hoàng Nguyễn Hạ Anh
TOP 5 Tạ Hoàng Nguyên
TOP 6 Lư Gia Điền
TOP 7 Nguyễn Trương Mạnh Quân
TOP 8 Phạm Nam Sơn
TOP 9 Nguyễn Lê Minh Hoàng
TOP 10 Quách Minh Khôi
SOCIAL STUDIES
TOP 1 Nguyễn Ngọc Minh Phương
TOP 2 Lê Phương Anh
TOP 3 Võ Tường Vy
TOP 4 Nguyễn Mạnh Hùng
TOP 5 Trần Thái Thư
TOP 6 Nguyễn Hồ Minh Khuê
TOP 7 Lê Xuân Hải
TOP 7 Huỳnh Lê Mỹ Linh
TOP 8 Thế Đan
TOP 9 Fjdkslafj Fdsfsdf
SPORTS
TOP 1 Hoàng Minh Bảo Nghi
TOP 2 Phan Quốc Anh Khoa
TOP 3 Nguyễn Lương Hoàng Duy
TOP 4 Nguyễn Bảo Ngọc
TOP 5 Hoàng Nam Nguyen
TOP 6 Lê Quý Đức
TOP 7 Nguyễn Đỗ Nguyện
TOP 8 Nguyễn Duy Mạnh Cường
TOP 9 Hoàng Minh Bảo Nghi
TOP 10 Lê Tuấn Khang
ARTS
TOP 1 Lê Xuân Hải
TOP 2 Hoàng Anh Minh
TOP 3 Phạm Xuân Tùng
TOP 4 Phạm Khánh Phương
TOP 5 Nguyễn Ngọc Thụy
TOP 6 Trần Quốc Thịnh
TOP 7 Đỗ Ngọc Anh
TOP 8 Kim Thị Lan Phương
TOP 9 Nguyễn Thảo Anh
TOP 10 Park Ji Min