Đang xử lý dữ liệu...

Kiểm tra cấu hình hệ thống

Các thông số thí sinh cần kiểm tra

Kiểm tra Cấu hình hiện tại Update
Hệ điều hành
Hệ điều hành khuyến nghị: Windows 10
Windows XP
Trình duyệt
Trình duyệt khuyến nghị: Chrome 58

Phiên bản hiện tại:
 
Tốc độ đường truyền Internet
Tốc độ đường truyền khuyến nghị: 1 Mbps
Checking connection ...