Đang xử lý dữ liệu...

Kiểm tra cấu hình hệ thống

Các thông số thí sinh cần kiểm tra

Kiểm tra Cấu hình hiện tại Update
Hệ điều hành
Hệ điều hành khuyến nghị: Windows 10
Windows XP
Trình duyệt
Trình duyệt khuyến nghị: Chrome 58

Phiên bản hiện tại:
 
Tốc độ đường truyền Internet
Tốc độ đường truyền khuyến nghị: 1 Mbps
Checking connection ...

Kiểm tra video từ máy chủ nội bộ

Máy chủ nội bộ dùng để phát video
Tên video Xem trước
Plastic_Pollution_How_Humans_are_Turning_the_World_into_Plastic
What_causes_cavities_Mel_Rosenberg