Đang xử lý dữ liệu...

BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

QUY CHẾ THI 2019

10:09:01 08-03-2019

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ENGLISH CHAMPION 2019

-----

QUY CHẾ THI

ENGLISH CHAMPION 2019

 

Phiên bản: 1.0 (cập nhật ngày 07/03/2019)

1-     Yêu cu chung:

-         Thí sinh được yêu cầu đăng nhập hệ thống để làm bài thi đúng ca thi, giờ thi theo quy định của Ban tổ chức.

-         Trong quá trình làm bài, thí sinh không được thoát khỏi màn hình trình duyệt trong quá trình làm bài thi quá 3 lần, trường hợp vi phạm hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ nộp bài thi và thí sinh hết cơ hội làm bài.

-         Khi tham gia thi, thí sinh không sử dung ‘google translate’ hoặc bất kỳ công cụ dịch/chuyển đổi ngôn ngữ tự động nào.

-         Trong quá trình làm bài thi, thí sinh không nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ từ bạn bè, người thân, thầy cô hay gia đình.

2-     Đối với Vòng 2:

-         Thí sinh có mặt tại địa điểm thi theo đúng thời gian tập trung BTC đã quy định để làm các thủ tục check-in, nhận phòng, nhận số máy; đăng nhập và làm bài thi.

-            Ngoài thí sinh, những người khác không có nhiệm vụ không được phép ra vào khu vực thi.

-            Thí sinh chỉ được mang những đồ dùng/thiết bị đã được quy định (trong giấy báo dự thi) vào phòng thi.

-            Khi làm bài, tuyệt đối không được trao đổi bàn bạc, gian lận, quay cóp hoặc có những cử chỉ hành động dung túng việc quay cóp và làm mất trật tự phòng thi.

-            Trong suốt thời gian ở phòng thi phải tuyệt đối giữ trật tự. Nếu muốn phát biểu phải giơ tay để báo cho người coi thi biết. Khi được phép nói, thí sinh đứng báo cáo rõ với người coi thi ý kiến của mình.

-            Trong thời gian làm bài thi, nếu muốn ra ngoài phòng thi, thí sinh phải giơ tay và được người coi thi cho phép nói thí sinh phải nói rõ lý do và phải được phép của người coi thi mới được ra ngoài.

-            Giấy nháp trong quá trình làm bài thi phải là giấy trắng, được phát từ phía ban tổ chức.

-            Khi có sự việc bất thường xảy ra thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của người coi thi.

-         Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải ngừng sử dụng máy tính và nộp bài theo quy định. (Trường hợp thí sinh hoàn thành bài sớm hơn thời gian quy định, thí sinh có thể nộp bài và tuân theo hướng dẫn của giám thị phòng thi)

-            Leader giám thị cảnh cáo lần 1: trường hợp thí sinh trao đổi khi làm bài. Nếu thí sinh trao đổi lần thứ 2, Leader giám thị báo cáo Chủ tịch Hội đồng, sau đó, lập biên bản và hủy bỏ kết quả thi.

-            Chủ tịch Hội đồng coi thi có quyền hủy bỏ kết quả bài thi nếu thí sinh vi phạm nghiêm trọng quy chế thi như sau:

aSử dụng máy tính không đúng quy định (tham khảo phụ lục)

b. Sử dụng smartwatch

c. Sử dụng tài liệu hỗ trợ ( tài liệu mang theo trong người hoặc internet)

3-     Quy định về dụng cụ học tập trong phòng thi:

Thí sinh được phép sử dụng các dụng cụ sau trong quá trình thi:

o   Bút chì

o   Thước kẻ

o   Cục tẩy (gôm)

o   Máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là máy tính:

-      Không có chức năng giải hàm và phương trình phức, phương trình bậc cao và hệ phương trình.

-      Không có chức năng vẽ đồ thị.

-      Không có chức năng soạn thảo văn bản (chức năng ghi chép, ghi số điện thoại).

-      Không có chức năng từ điển.

-      Không có chức năng lưu trữ thông tin, chụp ảnh và ghi âm.

-      Không có thẻ nhớ cắm vào.

Lưu ý: Thí sinh có tật về mắt nên mang theo một cặp kính dự trù trong trường hợp kính đang đeo bị vỡ hoặc không sử dụng được. 

Nếu thí sinh nào vi phạm về quy định máy tính mang theo sẽ bị hội đồng tịch thu máy tính trước khi vào phòng thi.

(*)Ghi chú: Ban tổ chức thông báo, công bố Quy chế này cho các thí sinh trước ngày thi và cho hiển thị Quy chế trên website của Ban tổ chức.

 

- BAN TỔ CHỨC -

Phụ lục:

MÁY TÍNH HỢP LỆ

Các loại máy tính cơ bản như Mx- 85 và Mx-135

 

 

MÁY TÍNH KHÔNG HỢP LỆ

Các máy tính FX hoặc ghi là Scientific calculator sẽ không hợp lệ vì giải đươc hàm và phương trình bậc cao.

THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG SMART-WATCH (CỦA BẤT KỲ THƯƠNG HIỆU NÀO)

cached to /var/www/vlms/cache/static/englishchampion.edu.vn/https/vn/ve/development.ec/pc/thcs/tin-tuc/quy-che-thi.html_school__ve.full